Profilaktyka zdrowia psychicznego-spotkanie dla skazanych kobiet w Oddziale Zewnętrznym – Turawa

8 marca 2019 Aleksandra Jakubaszek-Śmigulec oraz Magdalena Okruta-Mrozowska prowadziły spotkanie dla grupy skazanych kobiet na temat depresji, jej objawów, leczenia oraz higieny zdrowia psychicznego. Oprócz wykładu odbyła się dyskusja dotycząca radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Spotkanie z psychoterapeutkami OCP odbyło się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie w ramach oddziaływań penitencjarnych.

Więcej informacji

III konferencja Dolnośląskiego Oddziału PTPPd – Wrocław

Nasz zespół brał udział w III konferencji Dolnośląskiego Oddziału PTPPd pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”. Był to czas na aktywną wymianę myśli zarówno podczas warsztatów i seminariów jak i wykładów. W debacie oxfordzkiej brał czynny udział Piotr Mrozowski.

Więcej informacji