I konferencja “Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii” – Wrocław

15.06.2018 roku odbyła się I Konferencja “Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii“, w której przedstawiane były najnowsze wyniki badań oraz kierunku rozwoju wiedzy na styku tych dwóch często zbieżnych, a czasem odległych dziedzin wiedzy o naszym układzie nerwowym i psychicznym. Zakres tematów obejmował nowoczesne metody interwencji w udarach mózgu, zaburzenia lękowe, neurorehabilitację i wiele innych. W konferencji brał udział Marcin Ostrowski.