VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Kraków

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym, próbą diagnozy i wynikającą z niej metody leczenia dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Teoria jak i metoda pracy psychoterapeutycznej jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.

Więcej informacji

Profilaktyka zdrowia psychicznego-spotkanie dla skazanych kobiet w Oddziale Zewnętrznym – Turawa

8 marca 2019 Aleksandra Jakubaszek-Śmigulec oraz Magdalena Okruta-Mrozowska prowadziły spotkanie dla grupy skazanych kobiet na temat depresji, jej objawów, leczenia oraz higieny zdrowia psychicznego. Oprócz wykładu odbyła się dyskusja dotycząca radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Spotkanie z psychoterapeutkami OCP odbyło się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie w ramach oddziaływań penitencjarnych.

Więcej informacji

III konferencja Dolnośląskiego Oddziału PTPPd – Wrocław

Nasz zespół brał udział w III konferencji Dolnośląskiego Oddziału PTPPd pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”. Był to czas na aktywną wymianę myśli zarówno podczas warsztatów i seminariów jak i wykładów. W debacie oxfordzkiej brał czynny udział Piotr Mrozowski.

Więcej informacji

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją przepadający 23. lutego ma na celu upowszechnienie i promocję wiedzy na jej temat, a także zachęcenie do podejmowania leczenia.

O tym, jak rozpoznać depresję oraz jak szukać profesjonalnej pomocy opowiedział w Radio Opole Piotr Mrozowski.

Konferencja poświęcona Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu – Barcelona

30.09.2018 odbyła się piąta Światowa Konferencja Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Była to kolejna możliwość wysłuchania wykładów między innymi Otto Kernberga, Gerhard Dammann’a, Stephan Doering, Frank Yeomans jak i wymiany myśli z psychoterapeutami z wielu krajów zarówno Europy jak i świata.

W tym niecodziennym wydarzeniu brał udział Piotr Mrozowski, a swoje wrażenia miał okazję przedstawić na jednym ze spotkań Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


5th World Conference of Transference Focused Psychotherapy (TFP)

The 5th Congress of the International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP) was in the Catalan capital, from September 30 to October 2, where attended more than 300 experts from around the world interested in the new discoveries related to Transference Focused Psychotherapy (TFP). This type of psychotherapy is psychoanalytically oriented, developed by Professor Otto Kernberg that is based on the theory of object relationships. Its fundamental objective is a greater integration of the patient’s identity and a significant improvement of the functionalities in the different areas of life, both affective-relational and social life and work.

In addition to the successful participation, with professionals from 24 different countries and the 5 continents, we have to outstand the quality of the different papers presented, as well as the excellent organization of the conference carried out by the Local Organizing Committee formed by professionals of the Grup-TLP Barcelona and chaired by Dr. Joan Vegué (Vice-president of the Grup-TLP Barcelona).

Apart from the participation in the different committees of the ISTFP (training, research, psychiatric services, adolescence, public relations and ethics) it is worth mentioning the great reception of the two pre-conference training workshops organized by the Grup-TLP: Introduction to the TFP (Dr. Joan Vegué and Dr. Luis Valenciano) and Introduction to TFP Adolescents (Teresa Ribalta, Alfons Icart and Brenda Tarragona).

I konferencja „Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii” – Wrocław

15.06.2018 roku odbyła się I Konferencja „Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii„, w której przedstawiane były najnowsze wyniki badań oraz kierunku rozwoju wiedzy na styku tych dwóch często zbieżnych, a czasem odległych dziedzin wiedzy o naszym układzie nerwowym i psychicznym. Zakres tematów obejmował nowoczesne metody interwencji w udarach mózgu, zaburzenia lękowe, neurorehabilitację i wiele innych. W konferencji brał udział Marcin Ostrowski.

VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Kraków

16 oraz 17 września w 2017 roku odbyła się już VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, w której swoimi wykładami dzielili się Eve Caligor oraz Otto Kernberg. Tytuł konferencji bejmował” psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości” i był niewątpliwą okazją do zaktualizowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń psychoterapeutycznych, w czym wzięło udział około 1500 osób, w tym członkowie naszego zespołu.

 

VI konferencja PTPPD – „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” – Kraków

VI Konferencja pod tytułem „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości”, która odbyła się w Krakowie, była kolejną okazją na uaktualnienie wiedzy i wymianę doświadczeń z osobami z całej Polski, oraz wysłuchanie wykładów prof. Otto Kernberga oraz prof. Franka Yeomans’a.

I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Wrocław

07.03.2015 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzącymi i organizującymi to wydarzenie są nasi wieloletni znajomi, więc był to czas na pogłębioną dyskusję na temat kierunków rozwoju psychoterapii psychodynamicznej oraz wymianę wielu płodnych myśli.

Dni bezpłatnych konsultacji psychologicznych

Nasze centrum wzięło czynny udział w ogólnopolskiej inicjatywie otwartych drzwi gabinetów psychoterapeutycznych, podczas której zainteresowane osoby mogły bezpłatnie skorzystać z konsultacji. Spotkało się to z żywym i aktywnym zainteresowaniem ze strony wielu osób.