III konferencja Dolnośląskiego Oddziału PTPPd – Wrocław

Nasz zespół brał udział w III konferencji Dolnośląskiego Oddziału PTPPd pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”. Był to czas na aktywną wymianę myśli zarówno podczas warsztatów i seminariów jak i wykładów. W debacie oxfordzkiej brał czynny udział Piotr Mrozowski.

Więcej informacji