NASZ ZESPÓŁ

Opolskie Centrum Psychodynamiczne to zespół tworzony przez psychoterapeutów i psychologów, których łączy sposób myślenia o życiu psychicznym człowieka w odniesieniu do teorii psychoanalitycznych i psychodynamicznych. Centrum istnieje od 2009 roku. Założyliśmy je, aby stworzyć dobrą i bezpieczną przestrzeń do prowadzenia procesu psychoterapii. Nasz zespół tworzą osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia psychoterapii będące absolwentami Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Połączyło nas przekonanie poparte badaniami naukowymi, że metoda psychodynamiczna jest najbardziej wartościowym sposobem leczenia umożliwiającym zmiany, kształtowanie i rozwój osobowości, co przekłada się na poprawę w funkcjonowaniu w relacjach z innymi ludźmi oraz polepszenie jakości życia.

Pracujemy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Swoją wiedzę uaktualniamy oraz weryfikujemy podczas konferencji naukowych, sympozjów oraz szkoleń dotyczących psychoterapii, psychiatrii, psychologii, neurologii. Praca psychoterapeutyczna poddawana jest superwizji, co jest gwarantem profesjonalizmu oraz efektywności pracy.

Razem z innymi ośrodkami w całej Polsce współtworzymy środowisko psychoterapeutów psychodynamicznych. Współtworzymy Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, który stanowi przestrzeń do wymiany myśli, wiedzy i doświadczenia dla psychoterapeutów psychodynamicznych z województwa opolskiego.

Piotr Mrozowski

tel.: +48 661 870 398 | www.psychoterapia-opole.pl

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor szkoleniowy rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie uczestniczy w grupie superwizyjno – szkoleniowej prowadzonej przez kadrę The Personality Disorders Institute, New York City. W latach 2005-2018 pracował na oddziałach psychiatrycznych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu zajmując się kliniczną diagnozą psychologiczną oraz grupową i indywidualną psychoterapią psychodynamiczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz młodzieży, diagnostykę psychologiczną, superwizję. Jest rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jako superwizor dla osób w trakcie szkoleń oraz absolwentów kursów organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Aleksandara Jakubaszek-Śmigulec

tel.: +48 691 173 790

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor szkoleniowy rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie uczestniczy w grupie superwizyjno- szkoleniowej prowadzonej przez kadrę The Personality Disorders Institute, New York City. W latach 2004-2014 pracowała na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nysie i Brzegu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, diagnostykę psychologiczną, superwizję. Jest rekomendowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jako superwizor dla osób w trakcie szkoleń oraz absolwentów kursów organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Magdalena Okruta-Mrozowska

tel.: +48 691 876 385 | www.psychoterapia-opole.pl

Psychoterapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz szkolenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Zdrowia, prowadzi i organizuje treningi i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywała dodatkowo podczas stażu w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu. Realizowała autorski projekt warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Autorka artykułów o tematyce dotyczącej dzieci i młodzieży, stała współpracowniczka w magazynie Edukacja Zdrowotna w latach 2016-2017. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Marcin Ostrowski

tel.: +48 880 920 395 | www.psychoterapia-ostrowski.pl

Psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Brzegu. Doświadczenie zdobywa także jako dydaktyk w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dodatkowe szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neuropsychologii. Podlega stałej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, a także diagnostykę i terapię neuropsychologiczną.