Profilaktyka zdrowia psychicznego-spotkanie dla skazanych kobiet w Oddziale Zewnętrznym – Turawa

8 marca 2019 Aleksandra Jakubaszek-Śmigulec oraz Magdalena Okruta-Mrozowska prowadziły spotkanie dla grupy skazanych kobiet na temat depresji, jej objawów, leczenia oraz higieny zdrowia psychicznego. Oprócz wykładu odbyła się dyskusja dotycząca radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Spotkanie z psychoterapeutkami OCP odbyło się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie w ramach oddziaływań penitencjarnych.

Więcej informacji