Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie pacjenta z psychoterapeutą.

Proces psychoterapeutyczny rozpoczynają spotkania konsultacyjno- diagnostyczne, których celem jest rozpoznanie problemu, określenie celów terapii i zaplanowanie formy pracy.

Psychoterapia jest cyklem spotkań odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu, w stałym dniu i godzinie. Sesje trwają 50 minut.

Długość psychoterapii jest zróżnicowana, zależy od głębokości problemów, ustalonych celów terapii, przebiegu procesu psychoterapeutycznego i może obejmować okres od kilku miesięcy do kilku lat.

SPECJALIŚCI

W naszym ośrodku psychoterapię indywidualną prowadzą:

Piotr Mrozowski

tel.: +48 661 870 398

Aleksandara Jakubaszek-Śmigulec

tel.: +48 691 173 790

Magdalena Okruta-Mrozowska

tel.: +48 691 876 385

Marcin Ostrowski

tel.: +48 880 920 395