Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń życia psychicznego. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że znacząca część naszej psychiki pozostaje poza naszym świadomym doświadczeniem a mimo to w dużym stopniu wpływa na nasze myśli, uczucia, postępowanie. Psychoterapia polega zatem na uzyskiwaniu wglądu w te nieświadome treści, na lepszym rozumieniu własnych potrzeb i emocji, na poszukiwaniu znaczenia historii naszego życia oraz teraźniejszych doświadczeń. Założenia te czerpiemy z psychoanalitycznego sposobu myślenia o zaburzeniach psychicznych.

Relacja jaką tworzy pacjent i psychoterapeuta jest przestrzenią, w której powstaje możliwość odtworzenia a następnie modyfikacji utrwalonych wzorców budowania relacji, sposobów funkcjonowania w związkach z innymi ludźmi, zmiany sposobów przeżywania siebie i innych, zmiany mechanizmów psychicznych będących pierwotną przyczyną zaburzeń nerwicowych, afektywnych i osobowości.

Psychoterapia pozwala na głębszą integrację własnej tożsamości. Ułatwia doświadczenie satysfakcji w relacji z bliskimi osobami oraz osiągnięcie równowagi w życiu osobistym i zawodowym. Psychoterapia psychodynamiczna, którą oferujemy Państwu w Opolskim Centrum Psychodynamicznym to podejście ukształtowane w środowisku Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, z którego się wywodzimy. Oprócz tego w dużej mierze inspirujemy się zasadami psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (z ang. – transference focused psychotherapy, TFP) stworzonej przez Otto Kernberga.

OFERTA

Pracujemy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Swoją wiedzę uaktualniamy oraz weryfikujemy podczas konferencji naukowych, sympozjów oraz szkoleń dotyczących psychoterapii, psychiatrii, psychologii, neurologii.

Praca psychoterapeutyczna poddawana jest superwizji, co jest gwarantem profesjonalizmu oraz efektywności pracy.

NASZ ZESPÓŁ

Opolskie Centrum Psychodynamiczne to zespół tworzony przez psychoterapeutów i psychologów, których łączy sposób myślenia o życiu psychicznym człowieka w odniesieniu do teorii psychoanalitycznych i psychodynamicznych.

WYDARZENIA

Członkowie naszego zespołu uczestniczyli w poniższych wydarzeniach.