Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą łączymy ze współpracą z opiekunami naszym młodych Pacjentów. Oferujemy konsultacje, które pozwalają rozumieć i uwzględniać sytuację życiową dziecka i rodziny, rozpoznać ich znaczenie dla problemów dziecka oraz przebiegu terapii. Konsultacje pozwalają opiekunom i terapeucie wspólnie poszukiwać optymalnych rozwiązań i planować skuteczną pomoc terapeutyczną, zwiększać kompetencje wychowawcze, wzmacniać autorytet, rozwiązywać problemy interpersonalne.

ZAKRES PSYCHOTERPAII

Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną gdy, dziecko lub nastolatek:

  • cierpi z powodu objawów lękowych, nerwicowych, depresji,
  • ma trudności w relacjach z rówieśnikami i znaczącymi osobami dorosłymi,
  • doświadcza trudności emocjonalnych, społecznych,
  • przejawia zachowania agresywne i autoagresywne,
  • ma zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość),
  • przeżywa żałobę, jest w sytuacji kryzysu wynikającego z uwarunkowań sytuacyjnych,
  • przejawia zaburzenia rozwoju seksualnego
  • przejawia zaburzenia eksternalizacyjne: zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
  • sprawia problemy wychowawcze.

SPECJALIŚCI

W naszym ośrodku z dziećmi i młodzieżą pracują:

Piotr Mrozowski

tel.: +48 661 870 398

Aleksandara Jakubaszek-Śmigulec

tel.: +48 691 173 790

MAGDALENA OKRUTA-MROZOWSKA

tel.: +48 691 876 385

Marcin Ostrowski

tel.: +48 880 920 395