VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Kraków

16 oraz 17 września w 2017 roku odbyła się już VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, w której swoimi wykładami dzielili się Eve Caligor oraz Otto Kernberg. Tytuł konferencji bejmował” psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości” i był niewątpliwą okazją do zaktualizowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń psychoterapeutycznych, w czym wzięło udział około 1500 osób, w tym członkowie naszego zespołu.