I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Wrocław

07.03.2015 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzącymi i organizującymi to wydarzenie są nasi wieloletni znajomi, więc był to czas na pogłębioną dyskusję na temat kierunków rozwoju psychoterapii psychodynamicznej oraz wymianę wielu płodnych myśli.