Dni bezpłatnych konsultacji psychologicznych

Nasze centrum wzięło czynny udział w ogólnopolskiej inicjatywie otwartych drzwi gabinetów psychoterapeutycznych, podczas której zainteresowane osoby mogły bezpłatnie skorzystać z konsultacji. Spotkało się to z żywym i aktywnym zainteresowaniem ze strony wielu osób.